Vormingsmoment + Verlening stageperiode

Er werden zopas enkele wetswijzigingen aangekondigd.
Dit is wat we voorlopig al weten
:

Verlenging minimale oefenperiode

  • Iedereen die vanaf 1 maart 2024 het voorlopig rijbewijs aanvraagt, zal een oefenperiode van 5 maanden moeten doorlopen.

Herinvoering vormingsmoment

  • Elke begeleider die zich vanaf 1 maart 2024 op een voorlopig rijbewijs M36 of M12 laat registreren moet een vormingsmoment volgen.

Enkele bijzonderheden:

  • Het vormingsmoment moet minstens 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd zijn door de begeleider van een kandidaat met een voorlopig rijbewijs M36 dat niet omgewisseld werd.
  • Het vormingsmoment mag minder dan 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd zijn door begeleiders van kandidaten met een voorlopig rijbewijs M12 en kandidaten met een rijbewijs voorlopig M36 dat omgewisseld werd van een voorlopig rijbewijs M18.
  • De attesten van de vormingsmomenten zijn 10 jaar geldig.
  • Attesten die sinds 2017 zijn uitgereikt, blijven geldig.
  • De controle gebeurt bij het examencentrum, op het moment dat het praktijkexamen wordt afgelegd.
  • Erkende rijlesgevers zijn vrijgesteld voor het volgen van het vormingsmoment.
  • De regel geldt voor begeleiders van kandidaat-bestuurders met een voorlopig rijbewijs uitgereikt vanaf 1 maart 2024. Bij een omwisseling of duplicaat vanaf 1 maart 2024 telt de aanvraagdatum van het eerste voorlopig rijbewijs.

Wij zullen vanaf 2024 dit vormingsmoment ook opnieuw aanbieden, meer info volgt later.

Heeft u nog steeds vragen, kan u altijd bij ons terecht via de contactpagina, of telefonisch tijdens onze openingsuren.

Volg ons op sociale media

U vindt er handige tips, weetjes en nuttige info.